viernes, 18 de mayo de 2012

18 de maio :DÍA INTERNACIONAL DOS MUSEOS

Un museo  é unha institución pública ou privada, permanente, sen fins de lucro, ao servizo da sociedade e o seu desenvolvemento, e aberta ao público, que adquire, conserva, investiga, comunica e exhibe, con propósitos de estudo, educación ou deleite coleccións de arte, científicas, etc., sempre cun valor cultural, segundo o International Council of Museums (ICOM). Este tipo de coleccións, case sempre valiosas, existiu desde a Antigüidade. Nos templos gardábanse obxectos de culto ou ofrendas que de cando en vez se exhibían ao público para que puidese contemplalos e admiralos. O mesmo ocorría cos obxectos valiosos e obras de arte que coleccionaban algunhas persoas da aristocracia en Grecia e en Roma; tíñanos expostos nas súas casas, nos seus xardíns e ensinábanos con grande orgullo aos amigos e visitantes.
En 1977 a ONU declarou o 18 de maio como Día Internacional dos Museos.

O Día Internacional dos Museos celébrase en todo o mundo desde 1977, segundo a resolución 5, tomada na XII Asemblea Xeral do ICOM (Consello Internacional de Museos), en Moscova. Cada ano, un tema é elixido polo Consello Consultivo. O evento ofrece a oportunidade aos museos e aos seus profesionais para achegarse ao público e á sociedade e de facerlles coñecer os cambios que os museos desenvolven posto que son -como expresa a definición do ICOM do que é o Museo-unha institución ao servizo da sociedade e do seu desenvolvemento. O lema elixido é tamén discutido en Noticias do ICOM, unha revista que dá a coñecer as súas actividades e distribúese entre os membros do ICOM. 
O Día Internacional do Museo é un motivo para propiciar as iniciativas que promovan as súas institucións, destinadas ao público, intentando ademais dirixir a atención das institucións das que dependen e dos gobernos cara ás funcións e necesidades dos museos, e incrementando o diálogo entre os profesionais e as distintas disciplinas ou especialidades.

O lema deste ano: 
“Museos en un mundo cambiante. Nuevos retos, nuevas inspiraciones”PODEMOS VISITAR OS  MUSEOS NA CONTORNA:


En Sada-O Castro de Samoedo:


      Museo Galego de Arte Comtemporaneo Carlos Maside

En Betanzos:


       Museo de As Mariñas
      Museo Fundación CIEC


En A Coruña:

1 comentario: